Vinterfodring 

Efter 1. december vil græsoptagelsen ofte være minimal, og fåret får ikke mere energi end hvad der kræves for at trave rundt for at finde føde og holde varmen. Så vinterfodring med ensilage, hø, grøntpiller, korn, roepiller samt tilskud af sojaskrå eller rapskager er nødvendig for at få tilstrækkelig protein. Fåreavlere fodre meget forskelligt afhængig af ejendommens størrelse, dyrkning af eget foder, besætningens størrelse, tidsforbrug osv., så det er ikke altid prisen på foderenheden der bestemmer valg af fodermidler. Fodres med hø og ensilage, suppleres med ekstra foderenheder typisk i midt- og især højdrægtigheden. Højdrægtige får ikke tilstrækkelig energi af hø, den mængde hun skal æde kan ikke være i vommen, så der skal suppleres med foderenheder at højkvalitet, dvs. lille mængde, højt energiindhold. Især hvis der fodres med frøgræs, man overvurdere ofte kvaliteten. Det kan ikke energimæssigt erstatte godt hø.  

Korn og roepiller

Byg: Hel byg er velsmagende og kan anvendes som eneste kornsort til såvel får som lam. Kornet skal ikke males, så falder udnyttelsesgraden.1,06 kg/FE.

Hvede: Hvede æder de gerne, dog foretrækker fårene en blanding med byg eller anden kornsort. Hvede må max udgøre 50% af kornmængden, eftersom stivelsen i hveden omsættes hurtigere i vommen. 0,97 kg/FE. 63 g fordøjelig råprotein/FE.

Havre: Havre er velsmagende og kan anvendes alene, dog ikke til slagtelam. Der anvendes 25-35% havre af kornmængden. Havre indeholder dog kun 0,8 FE og 1 kg byg ca. 1 FE, så der skal fodre med 20% mere i foderplanen. 1,22-1,28 kg/FE. 64 g ford. råprotein/FE. Dvs. fodre man med havre indeholder 1 FE mest protein, men forbruget er større.

Rug: Fårene er ikke forelsket i rug, som også virker svagt afførende. Bør max anvendes med 25% af kornmængde af bedste kvalitet. 1,00 kg/FE, 52 g ford. råprotein/FE

Triticale: Som rug kan triticale være angrebet af meldrøjersvampen, der udvikler toksiner/gift under ugunstige forhold. Ædelysten er større end af rug, men der skal fodres med andre kornsorter.

1,01 kg/Fe, 52 g ford. råprotein/FE.

Generelt er korn fattig på calcium, så der bør fodres med ekstra kridt. I egen blanding tilsættes ca. 1% foderkridt, mens hvis det drysses over foderet bruges 10-15 g/dyr/dag.

Roepiller: Roepiller har i modsætning til korn et lavt indhold af stivelse, men et højt indhold af cellevægsstoffer. Nedbrydningsgraden af proteiner er lavere end i korn og udnyttes bedre i vommen. 1,12 kg/Fe, 58 g fordr. råprotein/FE. 

Færdigblandet foder

Tilhængere af indkøbt færdigblandinger vil anføre at tidsforbruget er vigtigt, dyrene får deres behov dækket for mineraler og vitaminer og det er nemmere at få en "billig" pris på det samlede foder. Andre vil gerne fodre med egne foderblandinger med korn/roepiller, sojaskrå og rapskager. En del anvender rapskager især økologer, da sojaskrå kan indeholde GMO.

Græspiller: Græspiller er et populært fodermiddel til får og geder. Der fås en standard (1,72 kg/FE), en plus(1,49 kg/FE) og en ekstra (1,31 kg/FE). Ædelysten er god, hvis produktet ikke er meget hårdt og meget smuldret. Til lav- og midtdrægtige får kan græspiller anvendes alene sammen med halm. Højdrægtige får bør tildeles korn og sojaskrå/rapskager.

Kraftfoder: Man kan vælge mellem 2 typer. En som indeholder 30% protein og skal blandes med f.eks. korn, eller en kombineret energi og proteinblanding, der indeholder 17-19 % protein. Men husk fårene skal altid have stråfoder til vommen.     

Råd om foderplanlægning

Mål foderet op og få lavet en foderanalyse og beregn, hvor mange kilo/foderenheder der er på lager. Få lavet en foderanalyse, lav en foderplan der dækker midtdrægtigheden, højdrægtige og diegivende dyr. Græsudbuddet er ikke tilstrækkeligt til diegivende får allerede i begyndelsen af april. Jeg fodre som økolog helt til primo maj, før græsudbuddet er tilstrækkeligt, og faser ud over en kort periode. Foderet skal dække energi- og proteinbehovet uden at fylde for meget. Supplér  foderplanen med indkøbte mineraler. Vitaminindholdet i eget foder kan godt være i underkanten, så I den sidste del af drægtigheden kan man med fordel anvende ekstravitamin, især E-vitamin. Fås bla. i flydende form. Økologer kan anvende en GMO-fri vitamintilskudsblanding uden konserveringsmidler fra Stormøllen. Ring på tlf. 5628 3413 og hør nærmeste forhandler. Forhandler også den konventionelle ADE-60 med selen.    

Hos kasserer/foreningens kontor kan man få tilsendt en generel foderplan. Der kan også bestilles en specifik foderplan hos de 2 fårekonsulenter med udgangspunkt i egne fodermidler. Ivar Kristoffersen dækker det jydske tlf. 9680 1255 og Richard Andersen tlf. 5856 7428 det sjællandske.

Kilde: Priser - fodermidler, Ivar Kristoffersen. God vinterfodring, Annette Holmenlund, Dansk Fåreavl nr. 11/12, 2003.

Anne Hjelm