Saltning af skind
 

 1. Skindet saltes, så snart det er koldt.
   
 2. Bred skindet ud på en skråtstillet plade med kødsiden opad.
   
 3. Drys et tykt lag groft salt eller stensalt, men ikke fodensalt over hele skindet. Sørg for, at kanterne bliver glattet ud og saltet. Mindst 2 kg salt pr. skind
   
 4. Det næste skind lægges direkte oven på det første med kødsiden opad og saltes osv.
   
 5. Efter 5-6 dage er skindene til dels tørre (saften er løbet at). Hvis ikke, må det våde salt rystes at, og der eftersaltes.
   
 6. Saltet kan normalt købes på slagtestedet.
   
 7. Henvend jer til jeres Gotlænderklub ang. mærkning, pakning og forsendelse.