Orf

Af dyrlæge Ove Stengaard
Frederiksberg Dyreklinik, Sorø

Orf eller læbeskurv hos får er en hudlidelse, der forårsages af et virus. Der opstår vesikler og pustler omkring munden, især i læberanden. Senere breder sårene sig ud på mulen og næseborene. Pustlerne tørrer ind og danner tykke skorper, der er fastsiddende. Løsnes disse, ses en rå blødende hud nedenunder. Ben, yver og kønsorganer kan ligeledes angribes.

Orf -udbrud optræder sæsonmæssigt i foråret omkring læmning og hen på sommeren. Infektionen ledsages tit af sekundære bakterielle infektioner, som kan forlænge sygdommen hos det enkelte individ, der ellers normalt bliver rask efter 2-3 uger.

Lammene kan godt lide en del under infektionen, fordi foderoptagelsen bliver smertefuld pga. skorperne omkring læberne, ligesom moderfårene pga. smertefulde yverlæsioner ikke vil tillade lammene at die.

Infektionen efterlader hos det enkelte individ en langvarig solid immunitet. Derfor ses sjældent nye udbrud, før næste kuld af modtagelige lam er født. Staldområder og læskure vil være fyldt med indtørrede skorper indeholdende virus, som er meget modstandsdygtig . Disse vil være kilden til ny smitte. Enkelte moderfår vil også kunne viderebringe smitten, hvis sårene ikke heler 100% op.

Omhyggelig rengøring og desinfektion af stald og inventar skal iværksættes for at nedsætte smittetrykket (fjernelse af inficerede skorper).

Behandling af fårene består i opblødning af skorperne og påsmøring af salve med antibiotika mod sekundære bakterielle infektioner. Unge lam kan desuden behandles med antibiotikum ved injektion.

Hovedværten er får, men også andre dyrearter - herunder mennesket - kan smittes under håndteringen af inficerede dyr. Symptomerne viser sig som kløende hudlæsioner på hænder og arme, undertiden også i ansigtet. Lidelsen er godartet, men ubehagelig. Spontan opheling sker efter 2-3 ugers forløb. Derfor bør man sikre sig mod infektion ved anvendelse af engangshandsker, når inficerede dyr håndteres.

Diagnosen stilles sikrest ved indsendelse af skrab fra pustler til Seruminstituttet, der kan lave en virusdyrkning.

Der findes i Danmark ingen registrerede vacciner mod Orf. I besætninger, der har alvorlige udbrud, og hvor den aktuelle orf-virusstamme kan dyrkes i cellekultur, har Serumlaboratoriet i særlige tilfælde mulighed for at fremstille en autovaccine (ud fra indsendte inficerede skorper fra får). Vaccinen kan så anvendes det følgende år i besætningen.