Øremærkning af lam 

Gennem de sidste år har jeg lavet nogle forsøg med isætning af øremærker hos lam. Det skal påpeges, at det på ingen måde er videnskabelige forsøg, men kun mine egne erfaringer der videregives.

For 3 år siden startede jeg med at isætte øremærker på nyfødte lam, dvs. lam, der er et par dage gamle, eller når de forlader læmmeboksen. Hidtil havde jeg altid kantklippet de nyfødte og så siden, senest når de var 2 mdr., isat øremærkerne. Det er et myndighedskrav, at lammene er mærket inden 60 dages alderen. Jeg har altid fundet det på kanten af dyrplageri med de store øremærker i de helt små lam, hvor også ørestrukturen tit bliver ødelagt. Det må genere dem i en eller anden grad. Ulempen ved at vente med øremærkerne til de er 2 mdr. var, det ret store arbejde med at få alle lammene ind, op på vægten og fikseret, holde styr på alle øremærkerne, der jo nu ikke kom i rækkefølge og stort set altid endte op med et par lam, hvor nummeret ikke stemte grundet mangelfuld kantklipning. Den væsentligste ulempe var dog, at skulle genere dem hele 2 gange, først huller med kantklipperen og så bagefter øremærkerne. Hver gang, der bliver lavet et hul, er der indgang for bakterier, så i begge tilfælde skal der desinficeres omhyggeligt. Ved brug af kantklip har jeg igennem årene i gennemsnit haft 2-3 lam med klovbyld, som oftest kommer når de er 7-14 dage gamle. Desuden har der 2-3 gange været lam med ledbetændelse, selv om jeg desinficerede omhyggeligt. Da jeg gik over til kun at sætte øremærker i forsvandt problemerne. 

Valg af øremærker

Først brugte jeg de runde fra Allflex, da de tilsyneladende er mindst, men de er svære at læse og cirklen er stor og lukker en væsentlig del af øret inde. Undersøgelser offentliggjort i Dansk fåreavl har vist, at de runde mærker giver flere infektioner og fejlplaceringer. Så prøvede jeg Allflex gavlmærker, og så længde de blev isat 2 mdr.’s lam, var de i orden, men ved nyfødte lam kom problemet. Brusken i øret er så blød og elastisk, at dornen (pilen) ofte ikke skærer igennem, men trækker brusken fra øret, således at den ligger i en bue rundt om dornen. Den bliver derfor trukket sammen fra hele øret, så man får krøløre. Det retter sig i de fleste tilfælde efter nogen tid, men jeg er sikker på det ikke er rart for lammet.

Sidste år kunne vi så igen få mærker fra ”OS Husdyrmerke”  fra Norge. Mærkerne Combi 2000 mini (gavlformet) bestilles gennem de lokale CHR-afdelinger (www.lr.dk/kvaeg/diverse/chrafd.htm ). Deres gavlmærker er de mindste og har tilsyneladende en pil, der både er hårdere og mindre og derfor bedre egnet til at skære igennem den bløde brusk. Ved isætning af øremærker i nyfødte lam skal man være endnu mere omhyggelig. Ørene er små og mærkerne store. Der er ikke plads til fejlplaceringer. Desinficer øremærke og tang i en jodopløsning, klorhexidin 0,05% eller sprit. Tag en stol og placer lammet på skødet. Hold kroppen fast under venstre arm, hold øret frem med venstre hånd og sæt så mærket i. Husk tæt på hovedet og i midten lige under hovedstrengen i øret. Komme de for langt ud på øret, får de tit ”gedeører” og chancen for afrivning er større. Held og lykke.

PS. Bruges de norske mærker, skal man nok skifte stift i sin øremærketang.

Mailis Jepsen