Ondartet klovsyge

 Smitsomme tilstande i klove kan bl.a. være sure tæer og ondartet klovsyge. Ikke smitsomme tilstande i klove er f.eks. degeneration af den hvide linie, vandrette og lodrette revner i kloven, granuloner (vildtvoksende kød grundet mekaniske beskadigelser/klippeskader), forfangethed, fremmedlegemer og brud.

En almindelige klovinfektion (sure tæer) angriber huden mellem klovene, og huden bliver fugtig rød og hævet. Lidelsen angriber kun huden og går ikke i dybden. Den skyldes infektion med nekrosebakterien, som findes hvor det er fugtigt og varmt, f.eks. i langt græs om sommeren eller hvis dyrene går i meget pladder samt ved dårlig hygiejne. Ofte angribes mange dyr i flokken og behandlingen består i flytning til mere tør bund og klovbadning af alle dyr med 10% zinksulfat i 20 min. og evt. behandling af de mest angrebne dyr med antibiotika.

Sure tæer kan være forløberen til ondartet klovsyge. Er yderligere en bakterie Bacteroides nodosus tilstede, kan der udvikle sig angreb især i varmt og fugtigt vejr. Sygdommen starter bagtil på klovene, hvor huden bliver rød, sålehornet blødt, svampet og får en karakteristisk ilde lugt. Den kroniske betændelsestilstand breder sig og medfører underminering af hornvæggen (kloven henfalder) og forårsager stor smerter for fårene og dyrene kravler på knæene. Græs og staldbund hvor syge får har gået er smittefarlige i op til 2-3 uger. Bact. nodosus kan ikke overleve længe udenfor klovvæv. Sygdommen er meget smitsom, og vanskelig at komme af med, da klovene har mange sprækker og er det mest beskidte på fårene. I meget tørre perioder kan læsionerne hele mere eller mindre, men infektionen overlever i klovene. Grundet den svage blodgennemstrømning i ben og klove, har antibiotika ikke samme effekt som i kroppen, jvf. hvor svært det er at komme af med klovbylder og ledbetændelse på små lam, som i øvrigt også er meget smitsomt. 

De hyppigste årsager til smitte er ved indkøb af dyr, sammengræsning og brug af andres trailer. Desuden kan sygdommen overføres fra anden besætning via nabo, fåreklipper og dyrlæger m.v.. Sådanne gæster kan tilbydes et par gummistøvler. Skal nye dyr hjemtages i besætningen skal de undersøges, evt. beskæres og i fodbad. Men sygdommen kan også opstå på ejendommen, hvis de optimale forhold er tilstede (et varmt og fugtigt miljø, tilstedeværelsen af de to bakterier evt. medhjulet af dårlig klovpleje). For at styrke klovene, kan man anvende Biotin 170, mineralsk foder til heste, som forebygger og afhjælper problemer med flossede hove og andre hudlidelser. Iblandes mineralblandingen til får eller ved fodring. Fås hos den lokale foderstof.

 Behandling

Ifølge dyrlæge Anne Nymand er det bedste tidspunkt på året for behandling, hvor temperaturen er under 10 grader.

  1. Alle dyr  klovbeskæres grundigt. Graden af sygdom f.eks. 1-5 registreres på hvert dyr. Klovrester destrueres og der strøs kalk på arbejdsstedet.
  2. Alle dyr behandles med antibiotika. God effekt med tetroxy prolongatum 1ml/5-10 kg. Slagtefrist 30 dage.
  3. Dyrene fodbades enkeltvis 2-3 min. i 3-5% formalin. Undgå indånding, da det er kræftfremkaldende ( købes hos Hatting KS) eller brug 10% zinksulfat i min. 20 min. Kan købes i foderstoffen. Dyrene lukkes ind på et tørt sted, f.eks. et betongulv, hvor klovene kan tørre.
  4. Derefter lukkes dyrene ud på et areal, hvor der ikke har været dyr de sidste 10 dage, dvs. indgangen må ikke benyttes.
  5. Efter 1-2 uger efterses klove efter registreringen ved første behandling. Alle dyr gennemgås igen og alle behandles iflg. pkt. 2, 3 og 4.
  6. Efter 1-2 uger gennemses alle klove igen og alle dyr fodbades. De angrebne dyr gives antibiotika for en sikkerheds skyld.

 Er klovene meget dårlige anvendes blå sårspray for at beskytte læsioner i klovene.

Det er min opfattelse, at man bør behandle får og lam straks, hvis man har et voldsomt udbrud af hensyn til dyrene og smitterisiko til omgivelserne. Har man konstateret ondartet klovsyge kan dyrlæge Anne Nymand kontaktes på tlf. 9698 2852, rask.nymand@mail.dk, og husk endelig ikke at have samkvem med andre dyr eller medbringe smitte gennem eget fodtøj, udlån af trailer osv. 

Anne Hjelm