Fodring med ensilage

Stadig flere af os fodre med græsensilage, men kvaliteten har stor betydning for fårenes vækst, produktion og trivsel. Slættidspunktet skal være optimalt og græsset håndteres rigtig. God ensilage - har en sødlig og krydret duft. Farven er glinsende, lys til gulgrøn afhængig af mælkesyregæringen, og tabet er meget begrænset, fra 3-5%. Dårlig ensilage har en skarp og til dels vammelsød lugt (som sure tæer). Farven er mørk og mat. Ensilagen er overvejende resultatet af en smørsyregæring, og tabet er meget stor og større ende det ser ud til, fra 20-100%.

Vi vender tilbage til teknikken omkring ensilering af græs, da processen for denne sæson er forbi, men afsæt ballerne på 5-10 cm sand, så undgår man også for mange mus., og væk (10-15 m) fra bygninger. Det begrænser mus og rotter. Nogle klare problemet på træpaller tæt ved stalden andre placerer dem på kort græs. Baller med lavt tørstofindhold under 30% kun må ligge i et lag og afgiver de saft, skal de placeres på fast bund, hvor saften kan opsamles. Baller med tørstofindhold på 30-40% kan stables i to lag, og over 40% i 3 lag. Til får anbefales 35-40% tørstof i græs. Tørstoffet i græs er ca. 30%, når der ikke kan vrides fugt af afgrøden, men man bliver fugtig i hænderne, den såkaldte vaskekone-metode.

 Check plasten for musegnav, fugleklør og  nedfald af grene. Eventuelle skader udbedres straks, da ensilagen skal opbevares anaerobt (uden tilførsel af ilt). Fjern ensilagen efter brug, det skæmmer naturen. Normalt kan balle ensilage holde sig 8-10 dage efter åbning, før den begynder at blive varm. Ved åbning minimeres hullet så vidt mulig.   

Til drægtige får (gennemsnitsbetragtning?) skal der anvendes 3/4 FE ensilage af god kvalitet.. Med en besætning på 20 moderdyr bruges ca. 150 FE på 10 dage. 

En balle med tørstofindhold på ca. 40% og en foderværdi på 1,3 kg ts pr. FE må derfor maksimalt veje: 150 FE (1,3 kg ts/Fe/40% ts.=488 kg) og helst mindre.

En analyse af din ensilage vil være udgangspunktet for en korrekt udfodring af ensilagen.

Kilde: Dansk  Fåreavl nr. 5, 2003, Får-får fint foder af Karsten A. Nielsen, Landscenteret, Skejby.

Anne Hjelm